Best Friends

Honden & katten pension.

Reglement reserveringen

Intern reglement reservering:

Door te reserveren bij Best Friends nv aanvaard men het intern reglement.

Hierbij wordt rekening gehouden met de hieronder vermelde verplichte punten van de wetgeving.

Reservatie gebeurt bij voorkeur met ons inschrijvingsformulier op onze website, per telefoon of bezoek ter plaatse tijdens de openingsuren.

De reservatie wordt pas definitief aanvaard bij storting van 20 Euro als administratieve kost (of cash bij reservatie via bezoek), dit geldt als voorschot op het totaal te betalen bedrag op het einde van het verblijf.

Het rekening nr is BE25 7380 3267 5682 op naam van Best Friends nv met vermelding van de naam van de gast(en) en datum van aankomst.

Deze administratieve kost wordt echter niet terug betaald bij annulatie.

Aanpassen van datums van aankomst en vertrek zijn steeds mogelijk.

Verlenging van verblijf is altijd mogelijk.

De dieren dienen in een goede conditie en proper binnen gebracht te worden, wij doen ons uiterste best om de dieren in dezelfde conditie terug af te leveren.

Wanneer een dierenarts moet komen voor een gast dan wordt de dierenarts gevraagd die de klant heeft opgegeven, indien deze niet kan of wil komen, dan wordt dierenkliniek Causus gevraagd het bezoek en onderzoek te doen.

De kosten van een dierenarts bezoek wordt rechtstreeks door de eigenaar van het onderzochte dier aan de dierenarts betaald.

Volgens de wet op de dierenpensions onderafdeling 3

Art 24 § 1
Bij het in pension nemen van een dier sluit de verantwoordelijke met de eigenaar een overeenkomst, in tweevoud opgemaakt en getekend door beide partijen waarvan een exemplaar voor elke partij.
De overeenkomst vermeldt :

 • een volgnummer;
 • de naam, adres en het ondernemingsnummer van de inrichting;
 • de naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar van het dier
 • de naam, adres en telefoonnummer van een persoon gemandateerd door de eigenaar indien deze niet bereikbaar is;
 • de verblijfsduur van het dier met datum van aankomst en voorziene vertrek;

De verbintenis van de verantwoordelijke van het pension om het dier afzonderlijk dan wel in groep te huisvesten (Bij Best Friends nv is het alleen mogelijk om dieren van de zelfde eigenaar in groep te huis vesten), om het dier op een vooraf overeengekomen manier te voederen en om een bepaalde dierenarts te raadplegen indien nodig;

 • De naam van het dier
 • De identificatie (microchip of tatoeage) van het dier of bij gebrek daaraan, het signalement.
 • De belangrijke eigenschappen van het dier.
 • De gewoonten van het dier (eetgewoonten, gedrag,).
 • Eventuele ziekten of aandoeningen, de te verstrekken behandelingen en, eventueel, de laatst ontvangen behandelingen.
 • De naam van de behandelende dierenarts.
 • Het dier kan onaangekondigd bezocht kan worden door de eigenaar of een door deze aangewezen persoon, dit enkel tijdens de openingsuren van het pension.

De overeenkomsten worden door de verantwoordelijke van de inrichting gedurende ten minste 6 maanden na het vertrek van het dier bewaard en zijn op elk moment ter beschikking van de controlerende overheid.

Art 24 § 2
Rekening houdend met het feit dat de dieren zich in een niet-vertrouwde omgeving bevinden, schenken de verantwoordelijke of zijn personeel hen bijzondere aandacht, eventueel door hen vertrouwde voorwerpen (mand, speelgoed, deken, wel de opmerking dat bij vochtig weer een deken en speelgoed nat kan worden en dus een geurtje kunnen krijgen) ter beschikking te stellen.
Hierbij is het aangewezen de dieren niet te laat binnen te brengen zodat ze over de nodige tijd beschikken om zich aan de omgeving en hun verzorgers aan te passen.

Best Friends nv.